AKTUALITY

Trpělivá práce, úsilí i pečlivě připravený systém se nakonec vyplatily! Obchvat Olbramovic je konečně schválen a definitivně se začne stavět. Blahopřeji Olbramovickým. Tyto zkušenosti jsem připraven využít pro Jihovýchodní obchvat Příbrami. Podívejte se na podrobnosti na oficiálním webu Ministerstva dopravy, že to je pravda.

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Roky-ocekavany-obchvat-Olbramovic-ma-zelenou,-za-d?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy


Předání přístroje v sedlčanské nemocnici
Předání monitorů novému covid – oddělení v příbramské nemocnici

Počátkem dubna jsem inicioval v senátním klubu ODS sbírku na nákup ochranných prostředků pro některé menší domovy seniorů. Vývojem událostí nakonec došlo k rozhodnutí klubu použít vybrané prostředky na nákup zdravotnických pomůcek nebo přístrojů. V úterý 22. září navštívil Sedlčany a Příbram předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a spolu jsme předali v sedlčanské nemocnici přístroj pro oddělení intenzivní péče v hodnotě 110 tis. Kč a Oblastní nemocnici Příbram pak 2 monitory pro nové covid – oddělení v hodnotě 68 tis. Kč.


Jiří Burian a Miloš Vystrčil předávají Poděkování a stříbrnou medaily panu profesoru Jiřímu Pávovi

Při návštěvě Sedlčan předseda Senátu zároveň předal Poděkování a stříbnou medaily Senátu panu profesorovi Jiřímu Pávovi za celoživotní činnost v muzejnictví a historii regionu Sedlčanska.


Okresní sdružení hasičů volilo v sobotu 19. září na Shromáždění delegátů SDH okresu Příbram nové vedení OSH. Starostou OSH Příbram byl opět zvolen p. Václav Jankovský. Gratuluji jemu i všem ostatním zvoleným do všech orgánů OSH. Ještě jednou děkuji za pozvání a možnost pozdravení všech přítomných včetně hostů.


V sobotu 19. září se uskutečnila střelecká soutěž o pohár senátora Jiřího Buriana na střelnici v Sedlčanech. O tuto soutěž byl velký zájem a jsem přesvědčen, že vítězem byl každý účastník soutěže. Poděkování patří předsedovi Sportovně střeleckého klubu Sedlčany a zároveň vítězi soutěže Ivanu Andrušíkovi.


Na výborové schůzi 25. okrsku OSH Příbram 17.9.2020 v Hříměždicích se společně debatovalo hlavně o budoucnosti dobrovolných hasičů a finančních problémech obcí se zajišťováním potřebné techniky pro hasiče. S hasiči je také historicky úzce spojen i společenský život v našich obcích. Tuto tradici musíme udržet a rozvíjet. Bez dobrovolných hasičů a podchycení zájmu mládeže bychom ztratili i základnu pro profesionály, a proto musíme najít prostředky pro jejich podporu. Přitom dnes v tom životním shonu, si málokdo uvědomuje, že právě hasiči jsou vždy první na místech těžkých havárií, nehod, zdravotního ohrožení, požárů a vykonávají společensky nesmírně významnou práci, kterou stále nedoceňujeme.

Rozhovor pro rádio Blaník a video reportáž naleznete v sekci: články, audio, video


Ve středu 9.9.2020 se v Malých Hrašticích sešli myslivci k debatě s předsedou senátní Komise voda – sucho Ing. Jiřím Burianem k připravované novele Zákona o myslivosti, k návrhu novely Ústavy, která se týká legálního držení zbraní a problematice sucha. Novela mysliveckého zákona by měla hlavně zlepšit postavení myslivců, kteří jsou finančně postihováni za škody způsobené zvěří na zemědělských plodinách a nemají praktické možnosti, jak takovým sankcím zabránit. Novela Ústavy, jejímž spolupředkladatelem je ing. Burian, je reakcí Senátu na připravovanou „zbraňovou směrnici EU“, která by výrazně naše myslivce postihla. Společně se také dohodli na hledání nejlepší možnosti pro realizaci pilotního projektu, menšího přírodě blízkého opatření, které by zajistilo novou potřebnou vodu v honitbách. Rozhovor pro rádio Blaník naleznete na stránce: Články, videa, audia

Ve čtvrtek 10.9. jsem měl tu čest, v rámci mé volební kampaně, zahrát si s výborným orchestrem Blue Orchestra. Koncert se odehrál v Příbrami na náměstí 17. listopadu. Zde je malá ochutnávku z koncertu – video


Předmětem jednání starostů Sedlčanska s předsedou Stálé komise Senátu voda – sucho ing. Jiřím Burianem 3.9.2020, bylo zjistit možnosti obnovy menších vodních prvků v přírodě, jako tůní, mokřadů, potoků, které se nacházely na obecních pozemcích. Vláda připravuje nové dotační tituly, je pravděpodobné, že po krajských volbách s pobídkami přijdou i kraje a bude dobré abychom byli včas pro takové možnosti připraveni. Podobná opatření potom mají i nezanedbatelný vliv na lokální a regionální ekosystém. Současně informoval Ing. Burian starosty o problematice vody a sucha v celostátním měřítku a o opatřeních, která k této problematice přijímá vůči vládě Senát Parlamentu ČR a konkrétně Komise voda-sucho. Videoreportáž z tohoto jednání, kterou připravila TVPraha můžete shlédnout v sekci: Články, videa, audia


V sobotu 5. září se v Petrovicích konaly dožínky 2020, kterých jsem se na pozvání radnice zúčastnil. Vážím si všech zemědělců ze ZD Krásná Hora, stejně tak malých farem a soukromě hospodařících zemědělců, kteří se s letošní sklizní obilí vyrovnali se ctí a dobře. Za to jim patří velké poděkování. Zároveň jsem vyjádřil přání, aby úspěšně proběhly sklizně podzimních plodin a hlavně, aby příští rok byl pro zemědělce příznivý a jako ten letošní.


V úterý 1. září byl zahájen nový školní rok 2020/21. Stejně tomu tak bylo i v Kosově Hoře, kde nejen že vítali prvňáčky a ostatní žáky do školního roku, ale zároveň otevírali školu po rekonstrukci a modernizace. Vážím si, že jsem mohl být přítomen za účasti pana starosty obce, ředitele ZŠ a paní hejtmanky Stř. kraje. Vyslovil jsem přání, aby nový školní rok byl bez potíží, bez přerušení – klidný, normální a úspěšný pro všechny.

Žáky a jejich rodiče přivítal i Jiří Burian
1. září se po rozsáhlé rekonstrukci otevřeli dveře žákům i Základní školy v Kosově Hoře

Volební kampaň ODS je v plném běhu. Ve středu 3.9. se uskutečnil meeting v Příbrami, kde se představil kandidát na hejtmana – Martin Kupka a já – kandidát do Senátu PČR.
Moje volební priority:
– zajištění pitné vody pro občany
– zahájení výstavby obchvatu Olbramovic
– intenzivnější příprava dálnice D3 a D4 ve Středočeském kraji…
– jihovýchodní obchvat města Příbram
– řešit sběr a likvidaci odpadů v obcích
– zabránit povolení průzkumu a těžby zlata na Příbramsku
– řešit konkrétní problémy obcí


Dostal jsem zajímavý dotaz ohledně: projednání novely Ústavy ohledně práva bránit se se zbraní:

Dobrý den, pane senátore, jaký je stav projednávání novely Ústavy ohledně práva bránit se se zbraní? Pokud vím, jste jeden z iniciátorů a navíc jsem zatím neslyšela, co Vás osobně k takovému kroku vedlo?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Děkuji za dotaz, který je velmi aktuální a pokusím se dát uspokojivou odpověď.

Pro přesnost, jedná se o návrh, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., a je velmi stručný. Do čl. 6 odst. 4 se na konci vkládá nová věta, která zní: “Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon”. Senát tento návrh, jehož jsem spolupředkladatelem, schválil už 10.6.2020 a postoupil vládě, která rovněž podpořila a nyní čeká se na projednání ve Sněmovně. To je rutinní legislativní postup. Podstatné je, co mně k podpoře vedlo. Je to reakce na tzv. zbraňovou směrnici EU, kterou se budou v EU regulovat podmínky vlastnictví zbraní. Vzhledem ke specifice a historické unikátnosti držení zbraní občany ČR a také zcela ojedinělými a fungujícími pravidly o držení zbraní /institut zbrojních průkazů/, chceme nade vší pochybnost v tomto trendu pokračovat a více než 300 tisícům majitelů zbrojních průkazů zajistit nejvyšší ochranu jejich práv a povinností, tedy v Ústavě.

Nevidím sebemenší důvod pro jakékoliv omezování těchto občanských práv. Jsme jasně jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a nemáme důvod regulovat dalšími zákazy tuto oblast, zejména proto, že za ní vidím historii a věřím, že i budoucnost řady společenských a sportovních aktivit, kterými se výrazně liší život v naší republice od ostatních evropských zemí. Tou nejvýraznější jsou naši myslivci. Celý svůj politický život trávím v menším městě, Sedlčanech, pracovně a společensky pak v obcích a s občany celého regionu a myslivce chovám ve velké úctě. Je to opravdu evropský unikát, takové společenství lidí, kteří se dobrovolně věnují ochraně přírody, mají výrazný vliv na společenské dění na obcích a zejména je bychom měli v takové činnosti omezovat a likvidovat? Jsem dokonce toho názoru, že našim myslivcům a české myslivosti by se mělo dostat ještě vyššího uznání i ochrany než je česká ústava. Jako unikát by měli být zapsáni do seznamu nehmotných památek UNESCO.

To byly moje osobní motivace. Nicméně radil jsem se s řadou odborníků na toto téma a snad nejvíce argumentů jsem dostal od představitelů Ligy LIBE, která jako lidskoprávní platforma reprezentuje „střeleckou veřejnost“.


20.8. pokračovala 26. schůze Senátu. Ne, že bychom nestihli 12.8. vše dle programu projednat, i když mimořádným bodem bylo vystoupení amerického ministra zahraničí Pompea, ale vláda avizovala předložení a projednání 2 norem ve stavu tzv. legislativní nouze. Návrh zákona o hlasování v karanténě a návrh zákona o povinné distanční výuce v případech krizových opatření, projednávala Sněmovna ještě v noci 19.8. a hned ráno se oběma návrhy zabýval náš Ústavněprávní výbor. První návrh o zvláštních způsobech hlasování se už bude dotýkat říjnových krajských a senátních voleb a je reakcí na ostatní opatření související s omezením společenského života v souvislosti s nemocí COVID 19. S tímto návrhem jsem neměl problém, byl dobře připraven jak po stránce technické i legislativní. Naproti tomu, druhý návrh považuji za typický nedodělek z dílny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nakonec i Sněmovny, která je do Senátu, sice po dlouhé rozpravě, ale přece jen, předložila. Ministerstvo školství se v podstatě volně řečeno, zbavuje odpovědnosti za jednotný systém a kvalitu výuky a veškerou odpovědnost přenáší na samotné školy a jejich vedení. Stáli jsme před vážným rozhodnutím, zda takový návrh nevrátit, či dokonce zamítnout. Nakonec s ohledem na blížící se začátek školního roku, kdy lze s velkou pravděpodobností očekávat další vlnu koronavirové nákazy a klasická forma výuky se bude muset prakticky nahradit tou distanční, byl návrh schválen, alespoň kvůli základnímu technickému řešení výuky na dálku. Velké problémy související s vybavením rodin výpočetní technikou, otázky připojení na internet, připravenost osnov atd, však jsou hlavním nedořešeným problémem.


Dovolte mi, abych Vás pozval na koncert dechových hudeb v parku U chovatelů v Sedlčanech. Byť v netradiční čas, tak v tradičním složení.


Léto v Senátu je letos hodně horké, ale přes vysoké teploty se podařilo řadu dobrých a potřebných věcí prosadit. Největší radost mám z projednávání novely zákona o liniových stavbách /novela zák. č. 416/2009 Sb./ kde plénum Senátu schválilo 22.7. můj pozměňovací návrh. Tím se stavby související s vodohospodářskými díly dostávají na stejnou úroveň jako stavby dopravní nebo energetické a elektronické infrastruktury. Konkrétně se to např. bude týkat Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, kde pomoc při realizaci je jednou z mých senátních priorit.

Pietní akt k uctění generála Mareše
Pietní akt v parku Generála Mareše v Kosově Hoře

Druhou radostnou událostí v Senátu bylo schválení mého návrhu na nejvyšší státní vyznamenání, řádu Bílého lva, pro brigádního generála Karla Mareše – Tomana, in memoriam.  Historie našeho regionu nemá tolik vzácných a odvážných lidí, kteří se tak významně podíleli na získání naší svobody a je třeba si je pamatovat a vážit si jich. Senátní návrh bude takto předložen prezidentovi republiky pro předání dne 28. října. A nemohu zapomenout na ojedinělou událost v životě Senátu i mém osobním. Tím byla oficiální návštěva Senátu ministrem zahraničí USA Mikem Pompeem a jeho projev k nám senátorům. Je dobré, že si člověk alespoň občas uvědomí souvislosti, které hýbou celým naším světem i naše místo, úlohu a možnosti. A je dobré toto mít v naší denní práci, kdy se mnohdy necháváme unést hloupostmi a malichernostmi, na paměti!


Přednáška Asociace ENERSOL

Asociace ENERSOL pod vedením Ing. Jiřího Herodese uspořádala ve dnech 28. – 30.7. konferenci v Ledči nad Sázavou na téma – Podněty spolupráce středních škol s průmyslem, Státní správou a zřizovateli škol. Hlavním tématem letošní konference bylo “Hospodaření s vodou v krajině a boje proti suchu”. Byl jsem potěšen, že jsem byl pozván za Senátu PČR a mohl představit dosavadní činnost Stálé komise v Senátu – VODA – SUCHO, které předsedám. Hrozba nedostatku pitné vody pro občany v nejbližší budoucnosti je velmi vážná a proto je nutné přijaté úkoly plnit a ne politizovat. Předložil jsem i několik témat, které by mohly být součástí studentských prací v příštím roce.


Skanzen Vysoký Chlumec
Dne řemesel ve Skanzenu na Vysokém Chlumci

V sobotu 25.7. jsem se s rodinou zúčastnil Dne řemesel ve Skanzenu na Vysokém Chlumci. Mimo jiné jsem se zde potkal i PaedDr. Josefem Velflem,historikem a ředitel Hornického muzea Příbram, pod který Skanzen spadá. Tohoto turisticky atraktivního areálu si velice cením, nejen z důvodu, že pomáhá zachránit lidovou architekturu pro příští generace.
V současné době se areál rozrůstá ještě o další dvě stavby.


Téhož dne se odjel 40. ročník Rallye Příbram v kategorii Rallysprint Série jako hlavní závod, a doprovodných kategorií Rallye historických automobilů Rallye Pravidelnosti. Většina rychlostních zkoušek se uskutečnila na Sedlčansku a Křečovicku což jsem uvítal. Nádherná automobilová soutěž byla pak v podvečer zakončena předáním pohárů vítězi hlavního závodu a vítězům v jednotlivých třídách. Jsem rád, že jsem se tohoto aktu mohl zúčastnit. Poděkování za uskutečnění 40. ročníku rallye patří organizátorům rallye, pořadatelům i všem závodníkům.