MÝCH 6 LET V SENÁTU

Díky zkušenostem z práce v městském i krajském zastupitelstvu jsem si rychle zvykl na rytmus senátní práce.

Vstupem do Senátu jsem po celou dobu členem ústavně právního výboru, členem Podvýboru pro dopravu a energetiku, do listopadu 2018 členem Stálé komise pro rozvoj venkova a od roku 2018 předsedou Stálé komise Senátu Voda – Sucho, kterou se mi podařilo prosadit. Zajištění pitné vody pro obyvatelstvo je jedním z klíčových úkolů této komise. Využívám obrovské zkušenosti z období nedostatku pitné vody v Sedlčanech a konečné řešení připojení na vodárenskou soustavu Želivka.

Za celé šestileté období se uskutečnilo 92 zasedání pléna Senátu, moje absence byla pouze dvakrát.

Senátní cíle

V případě, že v letošních volbách do Senátu PČR dostanu Vaši důvěru, zaměřím se vedle základní legislativní činnosti na řešení problémů našeho regionu, zejména pak:

  • problém nedostatku vody, zejména pitné, a řešení následků sucha
  • stavební dokončení obchvatu I/3 obce Olbramovice, jihovýchodního obchvatu města Příbrami a výstavbu dalších úseků dálnice D3 a D4
  • nepovolení průzkumu a těžby zlata na Příbramsku
  • pomoc obcím v řešení komunálních problémů
  • podporu činnosti našich tradičních sdružení a spolků působících na lokální úrovni
  • koordinaci sběru a likvidaci odpadů v obcích