SK VODA – SUCHO

Časopis Senát 3/2020

Stálá komise Senátu VODA-SUCHO (dále SKVS) byla ustavena 14. listopadu 2018 usnesením pléna Senátu PČR č. 12 z 1. schůze ve 12. funkčním období Senátu PČR.

Řešení problematiky sucha na území České republiky má na první laický pohled vcelku jednoduché řešení. Protože je historicky úhrn ročních srážek na našem území stále stejný a voda z našeho území odteče, stačilo by ji tedy zadržet. Na tomto principu zcela jistě panuje základní shoda. Na navazující otázky jak vodu zadržet, kde ji zdržet a další, už se názory liší, a v detailech konkrétního řešení to je ještě složitější.

Je zřejmé, že vývoj společnosti v celé její šíři, nároky naší civilizace a cena, kterou za vysoký životní standard musíme platit, včetně zpětných dopadů do životního prostředí, nás staví před velké problémy, se kterými se s ohledem na odpovědnost vůči příštím generacím vypořádat musíme.

Základem práce SKVS je vládní Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR (dále Koncepce), jako komplexní soubor opatření s jasně pojmenovanými a strukturovanými úkoly, stanovenou odpovědností a termíny, schválená vládou ČR v roce 2017. Strategickým úkolem SKVS pak je přispět k zajištění kvantity a kvality vodních zdrojů a zejména zajištění pitné vody pro obyvatelstvo.

Po více než roce práce se SKVS již etablovala jako účinná platforma pro jednání o problematice pitné vody a boje proti suchu a respektovaným orgánem vytvářejícím prostor pro potřebnou výměnu názorů s cílem jejich prosazení do potřebné legislativy regulující tuto oblast.

V nejbližší době bude Senát projednávat návrhy zákonů, které budou rozhodující pro účinnou realizaci klíčových opatření v boji proti následkům sucha, včetně připravované novely Ústavy ČR o ochraně pitné vody. Právě nedostatečná legislativní reflexe a nepřipravenost potřebných norem v důsledku maří velké pracovní úsilí celé řady orgánů, organizací, ústavů a jednotlivých expertů zúčastněných na řešení problematiky sucha a naplňování Koncepce.

Vedle nutnosti dosažení většího sblížení pozic dvou klíčových resortů pro oblast vody, tedy Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, a tím zajištění potřebné dynamiky a koordinace v plnění cílů, včetně zajištění dostatečného financování, vidí SKVS stále velký dluh v oblasti „osvěty“. Ani na tomto poli se stále nedaří zadání naplňovat i koordinovat. Vznikají a postupně zanikají či stagnují nejrůznější informační zdroje jednotlivých účastníků Koncepce a řešitelů úkolů, aniž by o Koncepci a hlavně o řešení, cílech, náročnosti, ale i nezbytných a vyvolaných zásazích do životního stylu obyvatel byli právě občané cíleně dostatečně, odborně a s předstihem informováni. Pak není divu, že chápání řady opatření na zajištění vodních zdrojů se setkává s neporozuměním a odporem části veřejnosti, zejména v regionech, kde se nedostatek vody zatím plně neprojevil.

Stálá komise Senátu VODA-SUCHO (dále SKVS) byla ustavena 14. listopadu 2018 usnesením pléna Senátu PČR č. 12 z 1. schůze ve 12. funkčním období Senátu PČR.

Řešení problematiky sucha na území České republiky má na první laický pohled vcelku jednoduché řešení. Protože je historicky úhrn ročních srážek na našem území stále stejný a voda z našeho území odteče, stačilo by ji tedy zadržet. Na tomto principu zcela jistě panuje základní shoda. Na navazující otázky jak vodu zadržet, kde ji zdržet a další, už se názory liší, a v detailech konkrétního řešení to je ještě složitější.

Je zřejmé, že vývoj společnosti v celé její šíři, nároky naší civilizace a cena, kterou za vysoký životní standard musíme platit, včetně zpětných dopadů do životního prostředí, nás staví před velké problémy, se kterými se s ohledem na odpovědnost vůči příštím generacím vypořádat musíme.

Základem práce SKVS je vládní Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR (dále Koncepce), jako komplexní soubor opatření s jasně pojmenovanými a strukturovanými úkoly, stanovenou odpovědností a termíny, schválená vládou ČR v roce 2017. Strategickým úkolem SKVS pak je přispět k zajištění kvantity a kvality vodních zdrojů a zejména zajištění pitné vody pro obyvatelstvo.

Po více než roce práce se SKVS již etablovala jako účinná platforma pro jednání o problematice pitné vody a boje proti suchu a respektovaným orgánem vytvářejícím prostor pro potřebnou výměnu názorů s cílem jejich prosazení do potřebné legislativy regulující tuto oblast.

V nejbližší době bude Senát projednávat návrhy zákonů, které budou rozhodující pro účinnou realizaci klíčových opatření v boji proti následkům sucha, včetně připravované novely Ústavy ČR o ochraně pitné vody. Právě nedostatečná legislativní reflexe a nepřipravenost potřebných norem v důsledku maří velké pracovní úsilí celé řady orgánů, organizací, ústavů a jednotlivých expertů zúčastněných na řešení problematiky sucha a naplňování Koncepce.

Vedle nutnosti dosažení většího sblížení pozic dvou klíčových resortů pro oblast vody, tedy Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, a tím zajištění potřebné dynamiky a koordinace v plnění cílů, včetně zajištění dostatečného financování, vidí SKVS stále velký dluh v oblasti „osvěty“. Ani na tomto poli se stále nedaří zadání naplňovat i koordinovat. Vznikají a postupně zanikají či stagnují nejrůznější informační zdroje jednotlivých účastníků Koncepce a řešitelů úkolů, aniž by o Koncepci a hlavně o řešení, cílech, náročnosti, ale i nezbytných a vyvolaných zásazích do životního stylu obyvatel byli právě občané cíleně dostatečně, odborně a s předstihem informováni. Pak není divu, že chápání řady opatření na zajištění vodních zdrojů se setkává s neporozuměním a odporem části veřejnosti, zejména v regionech, kde se nedostatek vody zatím plně neprojevil.

Všechny poznatky z dosavadní práce SKVS byly podrobně uvedeny ve Zprávě o činnosti Stále komise Senátu VODA-SUCHO za rok 2019, kterou Senát PČR vzal na vědomí, jako součást senátního tisku č. 191 na své 15. schůzi 30. 1. 2020. Na 24. schůzi Senátu 10.6.2020 pak Senát schválil usnesení připravené Komisí, které je vážným apelem vládě ČR pro naplňování strategického záměru pro ochranu před následky sucha pro území České republiky.