ŽIVOTOPIS

Po absolvování gymnázia v Sedlčanech jsem studoval od roku 1966 na stavební fakultě ČVUT v Praze, obor pozemní stavitelství. Toto studium bylo zakončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 1971. V 70. letech jsem pracoval jako stavbyvedoucí na různých stavbách v Praze a v 80. letech jako vedoucí odboru výstavby MěNV v Sedlčanech.

V roce 1991 jsme s dalšími členy založili politickou stranu ODS v Sedlčanech.

Post starosty města Sedlčany jsem zastával od roku 1990 – 2018. Také jsem po dlouhou dobu byl zastupitelem Středočeského kraje.

Senátorem Parlamentu České republiky jsem od r. 2014.  V Senátu jsem postupně zastával a zastávám řadu funkcí, od člena Podvýboru pro dopravu a energetiku, člena Stálé komise pro rozvoj venkova, místopředsedy Ústavněprávního výboru, člena Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy až po předsedu Stálé komise Voda – Sucho.

Ve svém volebním obvodě se průběžně věnuji aktivitám Sdružení obcí Sedlčanska, kde jednou z posledních akcí Sdružení je vybudování cyklostezky, aktivně se podílím a sleduji vývoj Chráněné krajinné oblasti Brdy a výrazně se angažuji v realizaci dálnic D3 a D4 a souvisejících dopravních stavbách.

Jsem ženatý, manželka je praktickou lékařkou, syn pracuje v tiskařském oboru a dcera je klinickou psycholožkou.